Project Description

عنوان پروژه : ساختمان اداری گیشا │ موقعیت : گیشا – تهران │ کارفرما : جناب آقای داریوش رحیمی

مستندسازی روند پیشرفت پروژه

عکس برداری از جزئیات اجرا