جایزه معماری داخلی ۱۳۹۵ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۵:۰۵:۰۵

Project Description

عنوان پروژه : جایزه معماری داخلی ۱۳۹۵ │ موقعیت : سالن همایش کتابخانه ملی – تهران │ کارفرما : نشریه معماری و ساختمان