جایزه معماری داخلی ۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۳/۱۹ ۵:۰۴:۵۱

Project Description

عنوان پروژه : جایزه معماری داخلی ۱۳۹۶ │ موقعیت : سالن همایش کتابخانه ملی – تهران │ کارفرما : نشریه معماری و ساختمان