اسنوت يكي از تجهيزات كنترل و جهت دهي نور است كه بيشتر در استوديو كاربرد دارد. مهم ترين اثر اسنوت در نورپردازي ايجاد نورهاي متمركز و پركنتراست به صورت نقطه اي يا ناحيه اي است.

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل نور )

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل کننده های نور در استودیو ) بی شک اثر گذارترین و الهام بخش ترین عنصر در عکاسی، نور است. در نتیجه شناخت و درک ماهیت نور، عوامل اثرگذار و تأثیر پذیر از این بخش جدایی ناپذیر

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل نور ) ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۱:۴۵:۴۲