همانطور که از عنوان این تجهیزات پیدا است، وظیفه اصلی آنها خنثی کردن نور به معنی نرم کردن آن است. شاخص ترین خنثی کننده های نور عبارتند از : بیوتی دیش یا کاسه زیبایی، چتر و سافت باکس. بدون شک میزان تسلط عکاس در نحوه بکارگیری و انتخاب خنثی کننده های نور می تواند تآثیر بسزایی در جذابیت عکس هایش داشته باشد.

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل نور )

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل کننده های نور در استودیو ) بی شک اثر گذارترین و الهام بخش ترین عنصر در عکاسی، نور است. در نتیجه شناخت و درک ماهیت نور، عوامل اثرگذار و تأثیر پذیر از این بخش جدایی ناپذیر

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل نور ) ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۱:۴۵:۴۲