بدیهی است که نور ماهیت عکاسی است و بدون آن نه تنها عکسی وجود نخواهد داشت، بلکه عملاً دیدن محیط پیرامون ممکن نخواهد بود. در نتیجه نور نقشی کلیدی در حرفه عکاسی دارد و تسلط عکاس به موضوعات مترتب با ویژگی های کاربردی نور، تأثیر بسزایی در کیفیت تصاویر ثبت و پردازش شده خواهد داشت. در عکاسی، رنگ نوری که فضا را روشن کرده است اهمیت زیادی دارد و درک نظریه رنگ نوری نیز ضروری است. نور مرئی، باریکه کوچکی از تابش الکترومغناطیسی است که چشم انسان به آن حساس است. نور مرئی مرز دقیقی ندارد و توان درک آن در افراد مختلف متفاوت است. با توجه به متفاوت بودن طول موج انتشار فتون ها در فضا، پرتوهای متفاوتی از ایکس ری ( x-ray ) تا پرتوهای رادیویی تولید می گردد و چشم انسان فقط بخش اندکی از فتون های منتشر شده در فضا را می تواند مشاهده کند؛ در صورتیکه صفحات حساس به نور ( عکاسی با سیستم آنالوگ ) با سنسورها ( عکاسی با سیستم دیجیتال ) دامنه ثبت به مراتب گسترده تری نسب به چشم انسان دارند.

ویژگی های کاربردی نور در عکاسی ( رنگ نور )

ویژگی های کاربردی نور در عکاسی ( رنگ نور ) بدیهی است که نور ماهیت عکاسی است و بدون آن نه تنها عکسی وجود نخواهد داشت، بلکه عملاً دیدن محیط پیرامون ممکن نخواهد بود. در نتیجه نور نقشی کلیدی در حرفه عکاسی دارد و تسلط عکاس به موضوعات مترتب

ویژگی های کاربردی نور در عکاسی ( رنگ نور ) ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۱:۴۵:۲۹

رنگ نور و تراز سفیدی

تا این جا به رنگ نور اشاره نکردیم. در عکاسی، رنگ نوری که فضا را روشن کرده است اهمیت زیادی دارد و درک نظریه رنگ نوری نیز ضروری است. نور مرئی، باریکه کوچکی از تابش الکترومغناطیسی است که چشم انسان به آن حساس است. نور مرئی مرز دقیقی ندارد و

رنگ نور و تراز سفیدی ۱۳۹۶/۱۱/۵ ۵:۴۵:۰۸