عکاسی ساختمان زیرشاخه عکاسی معماری است که با هدف معرفی روابط فضایی یک بنا یا ساختمان انجام می پذیرد. برای عکاسی ساختمان توجه به معماری و معماری داخلی از کلیدی ترین مسائل مرتبط با عکاسی معماری است. یکی از موارد حائز اهمیت در عکاسی ساختمان توجه به پرسپکتیو و خطوط عمودی و افقی در کادر است که برای کنترل هرچه بهتر آنها می توان از لنزهای تیلت شیفت بهره برد. برای عکاسی نمای ساختمان می بایست فاکتور زمان و زاویه تابش خورشید را در نظر گرفت تا عکاسی در بهترین زمان ممکن بابت ثبت جزئیات موجود در نما و نمایش هرچه بهتر بافت و متریال های بکاررفته انجام پذیرد.

عکاسی نمای ساختمان

عکاسی نمای ساختمان عکاسی نمای ساختمان یکی از زیرشاخه های پرکاربرد عکاسی معماری است. عکاسی نمای ساختمان با اهداف گوناگونی صورت می پذیرد. برخی از این اهداف عبارتند از : 1. آرشیو شخصی طراح یا سازنده ( مجری ) بنا 2. شرکت در مسابقات مختلف معماری 3. ثبت

عکاسی نمای ساختمان ۱۳۹۷/۷/۸ ۵:۱۷:۴۵

عکاسی ساختمان های اداری و تجاری

عکاسی ساختمان های اداری و تجاری عکاسی ساختمان های اداری و تجاری فقط به ثبت تکنیکی عکس هایی از نمای ساختمان و فضاهای داخلی آن محدود نمی شود و می بایست از فرمی هنری پیروی کند و منطبق با اصول زیبایی شناسانه نیز باشد. عکاسی یک اثر معماری

عکاسی ساختمان های اداری و تجاری ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۲۰:۱۰:۱۱

عکاسی ساختمان های مسکونی

عکاسی ساختمان های مسکونی عکاسی ساختمان های مسکونی فقط به ثبت تکنیکی عکس هایی از نمای ساختمان و فضاهای داخلی آن محدود نمی شود و می بایست از فرمی هنری پیروی کند و منطبق با اصول زیبایی شناسانه نیز باشد. عکاسی یک اثر معماری ( ساختمان های مسکونی

عکاسی ساختمان های مسکونی ۱۳۹۷/۷/۱۴ ۱۷:۵۳:۳۰

عکاسی ویلا

عکاسی ویلا با توجه به تأثیرات متقابل هنر عکاسی و هنر معماری، عکاسی معماری حائز خصلتی گشته است که اعتماد معماران را به قدرت بیان ویژه عکس جلب نموده است. از این رو اغلب معماران برای بیان موثر حرفه و اندیشه خود، از میان تمام شیوه های بیان

عکاسی ویلا ۱۳۹۷/۶/۱۷ ۶:۲۷:۰۰

عکاسی هتل، تالار و سالن همایش

عکاسی هتل ، عکاسی تالار ، عکاسی سالن همایش عکاسی هتل، عکاسی سالن همایش و عکاسی تالار به عبارتی زیر مجموعه عکاسی معماری و عکاسی معماری داخلی است که عکاسی تبلیغاتی چاشنی آن گشته است. بدون شک برای معرفی اثرگذار یک هتل، تالار عروسی، سالن برگزاری همایش و

عکاسی هتل، تالار و سالن همایش ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۲۰:۰۸:۵۸

عکاسی اچ دی آر ( HDR )

عکاسی اچ دی آر ( HDR Photography ) بدون شک نقش پررنگ و اثرگذار عکاسی در زندگی ما از زمان اختراع دوربین عکاسی تا همینک، امری است بدیهی و غیرقابل انکار. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، فرآیند عکس گرفتن نیز دستخوش تغییرات چشمگیری شده است که عکاسی

عکاسی اچ دی آر ( HDR ) ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۱:۴۵:۰۴