عکاسی شیشه با توجه شفاف بودن آن یکی از چالش برانگیزترین متریال های موجود در شاخه عکاسی محصول یا عکاسی تبلیغاتی است. بی تردید برای ثبت عکس های متمایز و منحصر به فرد از محصولات با متریال شیشه می بایست عکاس تسلط کافی به موضوع نورپردازی داشته و تجربه لازم در این زمینه را نیز دارا باشد.

عکاسی بلور و کریستال

عکاسی بلور و کریستال ( عکاسی اجسام شفاف ) عکاسی بلور، کریستال و شیشه یکی از سوژه های پرکاربد، لذت بخش و در عین حال بسیار سخت عکاسی صنعتی، عکاسی تبلیغاتی و عکاسی محصول است. لازم است بدانید برای عکاسی از اجسامی مانند بلور، کریستال و شیشه که

عکاسی بلور و کریستال ۱۳۹۷/۸/۱۱ ۶:۱۳:۰۰