نقطه دید به نقطه‌ای گفته می‌شود که یک ناظر برای دیدن یک جسم در آن قرار می‌گیرد و از آن به جسم می‌نگرد. بی شک یکی از عوامل اثرگذار در جذابیت بصری یک عکس و مقدار جذب نمودن مخاطب، نقطه دید در عکس می باشد. انتخاب نقطه دید برای معرفی هرچه بهتر یک سوژه یا منظره می تواند یکی از نقاط قوت کلیدی یک عکس باشد. برای انتخاب نقطه دید می بایست به مواردی بیشماری توجه کرد. ازجمله این موارد می توان تراز عمودی، تراز افقی، زاویه تابش منبع نور، ابعاد و اندازه سوژه و محتوایی که می بایست منتقل گردد نام برد.

نقطه دید

1. تفکیک موضوعات اصلی و فرعی از یکدیگر ؛ یکی از رایج ترین اشتباهات عکاسان تازه کار عدم تفکیک موضوعات اصلی و فرعی در کادربندی است، وقتی در یک عکس موضوعات اصلی و فرعی از یکدیگر تفکیک نشوند، در یکدیگر تداخل کرده و موضوع عکس را مخدوش می سازند. لذا

نقطه دید ۱۳۹۶/۱۱/۵ ۵:۴۵:۱۷