بدیهی است بخش عمده‌ای از تاثیرگذاری تصویر، ناشی از کار نورپردازی آن است. نورپردازی کمک می‌کند تا بافت‌ها جلوه‌گر شوند: خطوط یک صورت، ظرافت تار عنکبوت، بافت زبر چوب، درخشندگی یک قطعه جواهر و مواردی از این قبیل. همچنین نورپردازی به ترکیب‌بندی کلی نما شکل می‌دهد. نورپردازی می‌تواند حس ما از شکل و بافت اشیای نمایش داده شده را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال اگر به توپی از پهلو نور بتابد یک نیم دایره خواهیم دید و اگر از جلو به آن نور بخورد، گرد به نظر خواهد رسید.

زاویه تابش نور در عکاسی

زاویه تابش نور در عکاسی یکی از عناصر تاثیر گذار در معنا و مفهوم یک عکس، زاویه تابش نور بر سوژه موجود در تصویر است. نور بسته به منبع تولید آن ( منبع نور کوچک یا نقطه ای یا منبع نور بزرگ یا پراکنده شده ) کیفیتی مشخص

زاویه تابش نور در عکاسی ۱۳۹۷/۵/۱۳ ۳:۰۹:۰۷