یکی از مهم ترین عوامل کنترل نور در عکاسی وایت بالانس (white balance) یا تراز سفیدی است. کلوین مشخص کننده دمای رنگ است که بر اساس کربن گداخته تنظیم میشود. هر چه عدد کلوین بزرگتر باشد نشان دهنده گرمی نور و هر چه عدد کلوین کوچکتر باشد نشان دهنده سردی نور است. اثرگذاری منابع نوری مختلف بر روی رنگ سفید در شرایط مختلف باعث می شود رنگ سفید به رنگ های متفاوت دیگر متمایل شود. این تغییر رنگ در محیط های مختلف توسط مغز انسان در کسری از ثانیه و به خوبی تصحیح می شود و درنتیجه ما هیچگونه تغییری در رنگ ها احساس نمی کنیم. بدیهی است برای داشتن رنگ هایی طبیعی و صحیح در عکس، فرآیندی که توسط مغز انسان انجام می شود به دوربین منتقل شود تا دوربین امکان درک و خوانش صحیح رنگ سفید در مواجهه با منابع نوری مختلف را داشته باشد. فرآیند پردازش تصحیح رنگ سفید در سیستم آنالوگ به صورت اپتیکی یعنی استفاده از فیلترهای رنگی مختلف هنگام عکس برداری و در سیستم دیجیتال این فرآیند به صورت نرم افزاری و توسط نرم افزار داخلی دوربین یا نرم افزارهای ویرایش عکس صورت می پذیرد. با توجه به مطالب بالا، هدف از انجام تراز سفیدی، سفید نشان دادن عناصر سفید رنگ و برطرف کردن هرگونه تغییر رنگ ناخواسته توسط منابع نوری است تا رنگ های موجود در یک منظره به صورتیکه دیده می شوند، همانگونه در عکس ثبت گردند.

ویژگی های کاربردی نور در عکاسی ( رنگ نور )

ویژگی های کاربردی نور در عکاسی ( رنگ نور ) بدیهی است که نور ماهیت عکاسی است و بدون آن نه تنها عکسی وجود نخواهد داشت، بلکه عملاً دیدن محیط پیرامون ممکن نخواهد بود. در نتیجه نور نقشی کلیدی در حرفه عکاسی دارد و تسلط عکاس به موضوعات مترتب

ویژگی های کاربردی نور در عکاسی ( رنگ نور ) ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۱:۴۵:۲۹

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل نور )

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل کننده های نور در استودیو ) بی شک اثر گذارترین و الهام بخش ترین عنصر در عکاسی، نور است. در نتیجه شناخت و درک ماهیت نور، عوامل اثرگذار و تأثیر پذیر از این بخش جدایی ناپذیر

شناخت نور و نورسنجی ( منابع نور ، کیفیت نور ، کنترل نور ) ۱۳۹۷/۶/۱۳ ۱۱:۴۵:۴۲