به محل و چگونگی قرارگیری عناصر موجود در یک صحنه، در عکس یا تابلوی نقاشی، کادربندی گفته می‌شود. پرکاربردترین نوع کادربندی، کادربندی افقی است. این کادر با حالت عناصری که در امتداد خط افق گسترده شده‌اند، متناسب است.

کادر افقی یا عمودی

7. معمولاً کادری را انتخاب کنید که بتواند به بهترین نحو سطح موضوع را در بر گیرد؛ انتخاب صحیح کادر به تأثیر عکس می افزاید. یک کوه مرتفع در یک کادر افقی، کوچکتر، و برعکس در یک کادر عمودی عظیم تر به نظر می آید. خطوط عمودی القاکننده احساس قدرت،

کادر افقی یا عمودی ۱۳۹۶/۱۱/۵ ۵:۴۵:۲۵