به محل و چگونگی قرارگیری عناصر موجود در یک صحنه، در عکس یا تابلوی نقاشی، کادربندی گفته می‌شود. کادربندی عمودی، پویاتر از افقی است؛ بنابراین موضوع‌ها در آن پرجنب‌وجوش‌تر به نظر می‌رسد. این کادر با حالت موضوع‌هایی که شکل کلی آنها با عمودی است، مانند مناره‌ها و… همخوانی بیشتری دارد.

کادر افقی یا عمودی

7. معمولاً کادری را انتخاب کنید که بتواند به بهترین نحو سطح موضوع را در بر گیرد؛ انتخاب صحیح کادر به تأثیر عکس می افزاید. یک کوه مرتفع در یک کادر افقی، کوچکتر، و برعکس در یک کادر عمودی عظیم تر به نظر می آید. خطوط عمودی القاکننده احساس قدرت،

کادر افقی یا عمودی ۱۳۹۶/۱۱/۵ ۵:۴۵:۲۵